1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Alapadatok

1.1.1. Az alapítvány hivatalos neve: Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány

1.1.2. Székhely: 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.

1.1.3. Postai cím: 1242 Budapest, Pf.: 404

1.1.4. Telefon- és telefaxszáma: +36 1 375-4084

1.1.5. Elektronikus levélcíme: titkarsag@padocbudapest.hu

1.1.6. Honlapja: www.padocbudapest.hu

1.2. Szervezeti felépítés

Szervezeti és Működési Szabályzat

1.2.1. Az Alapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium. A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja az alapítványi vagyon gondos kezelését. A Kuratórium tagjainak száma 7 fő, megbízatásuk határozatlan időre szól. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló elfogadásáról;
 2. az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység folytatásáról;
 3. az Alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az elfogadásáról;
 4. az alapítványi vagyon kezeléséről, ennek során döntés az Alapítvány céljainak megfelelő vagyoni hozzájárulások és pénzügyi források elfogadásáról, valamint azok felhasználásáról;
 5. a Kuratórium ügyrendjének elfogadásáról;
 6. az alapítvány igazgatójának személyéről;
 7. kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattételről;
 8. az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról;
 9. a pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra hozataláról;
 10. döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Alapítvány Szervezeti és Működési szabályzata a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal, és amit jogszabály szerint a Kuratórium hatáskörébe tartozhat;
 11. az Alapítvány belső szabályzatainak elfogadásáról, ennek keretében különös tekintettel a befektetési szabályzat elfogadásáról.

1.2.2. Az Alapítvány működésének és gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét a Felügyelő Bizottság ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő, megbízásuk határozatlan időre szól. A Felügyelő Bizottság tagjait, illetve az elnökét az Alapító kéri fel. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését, gazdálkodását az ügyek teljes körét átfogóan, így különösen a kuratóriumi döntések összhangját az Alapítvány Alapító Okiratában meghatározott alapítványi célokkal, továbbá az éves mérlegbeszámoló és elkészített könyvvizsgálói jelentés alapján az Alapítványt és a Kuratórium tevékenységét.

 1.3. Vezetők

1.3.1.  Az alapítvány Kuratóriumának elnöke: Dr. Naszvadi György

1.3.2. Az alapítvány Kuratóriumának tagjai: Csizmadia Norbert, Dr. Kandrács Csaba, Réfy Imre, prof. Dr. Kásler Miklós, Dr. Ailer Piroska, Dr. Schaller Ernő

1.3.3. Az alapítvány Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr. Gerhardt Ferenc (elnök), Kalina Gábor (tag), Palotai Dániel (tag)

1.3.4. Az alapítvány igazgatója:

Az Alapítvány vezetői az alapítvány központi telefon- és telefaxszámán, illetve elektronikus levélcímén elérhetőek.

1.4. Alárendelt szervek

Szervezet irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése: nem értelmezhető

1.5. Felügyeleti és a nyilvántartást vezető szervek

Az alapítvány működése felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:

Név: Fővárosi Törvényszék Név: Fővárosi Főügyészség
Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27. Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 13.
Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16 Levelezési cím: 1881 Budapest, Pf.: 13.
Központi telefonszám: +36 1 354 6000 Központi telefonszám: +36 1 472 4000
Faxszám: +36 1 354 4952 Faxszám: +36 1 472 4163
honlapja: www.fovarositorvenyszek.birosag.hu honlapja: www.mklu.hu